Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. .
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kaliteli Hizmet

Yılların verdiği tecrübe ile genç nesilleri yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam ediyoruz.

Eğitime Verdiğimiz Önem

Bu Konuyu Atatürk’ün bir sözü ile açıklamak istiyoruz ; Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime dayalıdır.Geleceğiniz güven ellerde…

Çalışma Prensibi

Üstün başarıya giden yolda her insanın çalışma prensibi vardır . Bizim çalışma prensibimiz sizsiniz!

ANAOKULU

okulöncesiEn İyi Kolejler Anaokulları’nda yetişen öğrenciler, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşıyorlar. En İyi Kolejler Anaokulları öğrenme merakının yitirilmediği, üniversite eğitim anlayışının temel modüllerinin erken yaş eğitimine entegre edilmesiyle oluşturuldu. Araştırmaya dayalı, proje bazlı performans görevleri ile bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor. Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.

Erken çocukluk eğitiminde uygulanan farklı kuram ve yaklaşımları içine alan “sorgulayıcı öğrenme” ilkesine dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine olanak tanır. Çocuklar sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler. Tüm bu programlar çocuğun kendi bireysel hızında öğrenmesine göre planlanmıştır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağıntılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlar.

Hazırlanan program her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.

En İyi Kolejler Okul Öncesi Bölümü olarak hedef ve amacımız;

Ve beynin doğumla “tamamlanmamış” olarak dünyaya gelen tek organ olması bilinciyle amacımız, erken çocukluk evresinde çocuklara farklı ve doğru uyaranlar ile ilerideki yaşantılarında derin ve etkili bir iz bırakmayı, öğrendiklerini yorumlama becerilerinin gelişimini hedeflemekteyiz.

İLKOKUL

ilkokulDoğayı temel alarak geliştirilen eğitim konseptiyle, klasik kalıpları yıkarak eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenme anlayışını sistemleştiren, başarıyı “eğitim hayattır” cümlesiyle tanımlayan En İyi Kolejler; öğrencilerini sadece akademik anlamda değil her alanda geliştiriyor ve hayata hazırlıyor. Zihinsel ve bedensel becerilerini arttırarak, onlara aktif bir eğitim deneyimi sunmaktadır. Doğa Konseptli Eğitim Modeli her çocuğun farklı bir birey olduğu gerçeğini temel alır ve farklı bir bakış açısıyla dünyayı gözlemleyen ve ufkunu bu farklı bakış açısıyla genişleten bir mantığa dayanır. Doğa Konseptli Eğitim Modeli‘nde eğitim anlayışı statik değil, dinamik ve yenilikçi bir yapıya sahiptir. Çünkü Doğa’nın temeli yeniliktir ve yenilikçilik akademik ve sosyal platformun her alanında kendisini gösterir.

’Öğrenmeyi Öğretiyoruz’’ ilkesiyle yola çıkan ve bu ilkenin aydınlığında eğitim vermeye devam eden En İyi Kolejler, öğrencilerinin hayatına yeni bakış açıları, farklı ufuklar katmanın bir adım ötesine geçirir; öğrencilerinin hayatın tam içinden farklı roller alabilmelerine, deneyerek öğrenmelerine olanak sağlayacak bir yenilikle, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı etkinlikleriyle yoluna devam eder.

Eğitim yolculuğu iliklenen ilk düğmenin doğru yerden iliklenmesiyle başlar. Minik Ana sınıf öğrencileri, nitelikli iletişim kurabilmesi ve günlük yaşamını başarılı bir şekilde sürdürebilmesi için konuşma, dinleme, yazma, okuma, görsel okuma ve sunu olmak üzere beş temel dil becerisini kazanmış olması gerekir. Bu beş temel becerinin öğrencilere kazandırılabilmesi ve çocukların okula karşı olumlu bir tutum geliştirebilmeleri için çocukların okul olgunluğuna ulaşmış olmaları gerekmekte. En İyi Kolejler , öğrencilerini bu becerileri kazandırarak ilkokula başlatır.

En İyi Kolejler , öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmek; okulda öğrendikleri konular ile ilgili, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak; ayrıca öğrencilerin bilimsel yöntemi tanımalarına ortam oluşturmak için her yeri laboratuvar kabul eder.

Bu bazen bir mutfak olur bazen bahçedeki bir taşın ya da tahta parçasının altı. Alışverişe gittiğimizde bir marketin reyonundaki eşyalar, tatile gittiğimizde sahilde elimize sarılan yeşil yosunlar…

ORTAOKUL

ortaokulEn İyi Kolejler Ortaokul Eğitimi’nde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (TEOG’a) hazır, İngilizce’yi tam olarak öğrenmiş, bilimsel süreç ve yaşam becerisine sahip, liseye hazır öğrenciler yetişir.

En İyi Kolejler Ortaokulu yaşam boyu eğitimi;

• Öğrenmeyi öğrenen,
• Analitik düşünen,
• Sentez yapan,
• Sorunlarını çözen,
• Etkili iletişim kuran,
• Hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen,
• Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanan yaşam boyu öğrenebilen öğrenciler yetiştirir.

En İyi Kolejler’de uygulanan Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi (Student Oriented Education System) öğrenciye kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece En İyi Kolejler öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor.

En İyi Kolejler Ortaokul Eğitimi liseye geçiş aşamasında önemli yer tutar. TEOG çalışmaları 5.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz biyolojik ve psikolojik olarak merkezi ortak sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Başta okul idaresi olmak üzere rehberlik birimi, sınıf danışman öğretmenleri, Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ÖDB) ve alanında uzman öğretmen kadrosu aralarında iş birliği yaparak titiz, planlı ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

LİSE

liseGelecekle ilgili yönlendirme ve doğru tercihlerin belirlenmesi için, üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf’ta başladığı Okyanus Anadolu Liseleri’nde, vizyon sahibi, bilim-teknolojide rekabet gücü yüksek, donanımlı, üreten, araştıran, nitelikli gençler yetişiyor. Yükseköğretime olduğu kadar hayata da hazırlanan öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda sanatsal, kültürel, sportif kulüplere dahil edilerek, kendini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Okyanus Eğitim Kurumları’nda, akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde, temelleri sağlam, ezberci sistemi reddeden ve akılcı öğrenim sistemini benimsemiş bir program uygulanmaktadır.

YGS – LYS odaklı eğitim dönemi olan lise sürecinde, yükseköğretime geçiş için, YGS – LYS Koordinatörlüğü devreye girer. Danışman öğretmenlik sistemi ile yürütülen, deneme sınavları, seminerler, etüt çalışmaları gibi nitelikli programlarla öğrenciler desteklenir. “Tam öğrenme“ modelinin uygulanmasıyla, öğrenmede bireysel farklılıkları en aza indirme ve öğrenme düzeyini yükseltme temel hedeftir.

En İyi Kolejler, her türlü teknolojik alt yapıya sahip olan okul binası ile zengin kütüphanesi, müzik derslikleri, etüd odaları, müzik kayıt stüdyosu, konferans salonu, resim atölyeleri, heykel atölyesi ve resim galerisine sahiptir. Öğrencilerimizin yararlanabileceği; havuz, spor salonu, yemekhane ve iki kantini bulunmaktadır.

En İyi Kolejler Liseleri’nde uygulanan t-MBA, öğrencileri yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlıyor. t-MBA (teenager MBA); akademik programı, Öğrenci Meclisleri, t-MBA dersleri, mesleki gözlem ve proje yarışmaları ile tüm dünyanın övgüsünü almayı başaran, Türkiye’nin ürettiği ve dünyaya armağan ettiği benzersiz bir uygulama olarak öne çıkıyor.

t-MBA; En İyi Kolejler’de uygulanan ve Doğa’ya özgü, İşletme Yüksek Lisans Programının lise öğrencilerinin düzeyine uyarlandığı halidir. t-MBA, rekabetin son derece yoğun yaşandığı günümüzde En İyi Kolejler öğrencilerine, standart müfredat dışında farklı yetkinlik ve beceriler kazandırarak, onları bu rekabette bir adım öne taşımayı amaçlıyor. Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip olan t-MBA’den mezun olan öğrenciler, ulusal lise diplomasına ek olarak Dünya Akreditasyon Merkezi Edexcel’in onayladığı t-MBA Diplomasına da sahip oluyor.